คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ ฯ ปี 2567

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สรุปประชุมขับเคลื่อนรูปแบบ_19ธค66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมจัดทำรูปแบบเฝ้าระวัง_21พย66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมจัดทำแนวทางฯ_7พย66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การลงบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลการให้บริการทางทันตกรรม

ข้อมูลการให้บริการทางทันตกรรม

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
แนวทางการลงรายงานการจัดบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 750 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
one page ประชุมราชทัณฑ์ 4 ส.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 271 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานข้อมูลบริการทันตกรรมในผู้ต้องขังผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 269 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือครบ 1 ปี ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจำนำร่อง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร/คู่มือ

หลักสูตร/คู่มือ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คู่มือการจัดบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.66 MB
ดาวน์โหลด 3796 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีด้วยหัวใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 11.91 MB
ดาวน์โหลด 858 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักสูตรฝึกอบรม อาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ปี 62.pdf
ขนาดไฟล์ 15.56 MB
ดาวน์โหลด 724 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือครูฝึก อาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสจร.) ปี 62.pdf
ขนาดไฟล์ 10.95 MB
ดาวน์โหลด 501 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สื่อโครงการราชทัณฑ์

สื่อสุขภาพ
ลิงก์เชื่อมโยง 14 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ละครวิทยุ เรื่อง กลิ่นปากทำนายโรค
ละครวิทยุ เรื่อง หวานน้อยหน่อย ห่างไกลโรค
ละครวิทยุ เรื่อง น้ำอัดลมภัยมืดในน้ำซ่า
ละครวิทยุ เรื่อง สูตรแปรงฟัน 222
วีดีโอ ชุดชั่วโมงฟันดี ตอน การดูแลทำความสะอาดช่องปาก
วีดีโอ ชุดชั่วโมงฟันดี ตอน โรคฟันผุ
วีดีโอ ชุดชั่วโมงฟันดี ตอน โรคเหงือกอักเสบ
วีดีโอ เรื่อง ภาวะซึมเศร้า
วีดีโอ เรื่อง ภาวะเพ้อจากถอนสุรา
วีดีโอ เรื่่อง โรคติดต่อทางผิวหนัง
วีดีโอ เรื่อง การใช้ส้วมที่ถูกวิธี
วีดีโอ เรื่อง อาบน้ำ แปรงฟัน
วีดีโอ เรื่อง การแยกขยะ
วีดีโอ เรื่อง ความสะอาดที่นอน เรือนนอน