คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน

ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน (รับรอง 1 ปี).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน (แปรงสีฟันติดดาว รับรอง 3 ปี).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์ คู่มือและแนวทาง

หลักเกณฑ์ คู่มือและแนวทาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายละเอียด แปรงสีฟันติดดาว.PNG
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประโยชน์จากการใช้แปรงสีฟันติดดาว.png
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน พ.ศ.2559.PDF
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 820 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2555)ฉบับที่2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 222 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2545).pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 428 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย