คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน

ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน (รับรอง 1 ปี).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน (แปรงสีฟันติดดาว รับรอง 3 ปี).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์ คู่มือและแนวทาง

หลักเกณฑ์ คู่มือและแนวทาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายละเอียด แปรงสีฟันติดดาว.PNG
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 487 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประโยชน์จากการใช้แปรงสีฟันติดดาว.png
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน พ.ศ.2559.PDF
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 865 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2555)ฉบับที่2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2545).pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 528 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย