คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2567

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คูู่มือแนวทางการจัดบริการทันตกรรมทางไกล (teledentistry) ผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม

สำนักทันตสาธารณสุข

คู่มือ TELEDENT_GUIDELINE66

สำนักทันตสาธารณสุข

แนวทางการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจัดบริการสร้างเสริมและป้องกันโรค.pdf
ขนาดไฟล์ 8.64 MB
ดาวน์โหลด 350 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพช่องปาก

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
(V1.1) แนวทางการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านส.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 727 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Final Report_2.pdf
ขนาดไฟล์ 22.34 MB
ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ปีงบประมาณ 2567

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเรือนจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.32 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากโดยครู

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากโดยครู.pdf
ขนาดไฟล์ 5.69 MB
ดาวน์โหลด 6088 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการดำเนินงาน โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ปีงบประมาณ 2566

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
240466_คู่มือการดำเนินงานรากฟันเทียม_ฉบับล่าส.pdf
ขนาดไฟล์ 10.41 MB
ดาวน์โหลด 609 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงานในสถานประกอบการ

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
working age_e book.pdf
ขนาดไฟล์ 24.41 MB
ดาวน์โหลด 494 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน สำหรับทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือฉบับเต็ม v.9.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 2711 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2580

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2023-2037.pdf
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ดาวน์โหลด 513 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย