คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพช่องปาก

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
(V1.1) แนวทางการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านส.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Final Report_2.pdf
ขนาดไฟล์ 22.34 MB
ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ปีงบประมาณ 2567

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเรือนจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.32 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากโดยครู

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากโดยครู.pdf
ขนาดไฟล์ 5.69 MB
ดาวน์โหลด 5221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการดำเนินงาน โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ปีงบประมาณ 2566

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
240466_คู่มือการดำเนินงานรากฟันเทียม_ฉบับล่าส.pdf
ขนาดไฟล์ 10.41 MB
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงานในสถานประกอบการ

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
working age_e book.pdf
ขนาดไฟล์ 24.41 MB
ดาวน์โหลด 311 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน สำหรับทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือฉบับเต็ม v.9.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 1791 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2580

สำนักทันตสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2023-2037.pdf
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ดาวน์โหลด 386 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ปี 2566

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Preg_Postpartum_Dental_Guidline.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 4014 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการใช้งาน Dashboard ผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการใช้งาน Dashboard ผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 2565

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Active Learning.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 7258 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทํางาน 2565

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือ H4U 2565-Final.pdf
ขนาดไฟล์ 3.94 MB
ดาวน์โหลด 486 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย