คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การเฝ้าระวังฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเฝ้าระวังฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค.png
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 363 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการรับบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินการสำหรับพื้นที่เสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจัดการฟลูออไรด์สูงในน้ำบริโภคเพื่อป้องกันผลกระทบด้านทันตสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 322 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจัดการฟลูออไรด์สูงในน้ำบริโภคเพื่อป้องกันผลกระทบด้านทันตสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 8551 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนที่ฟลูออไรด์ในประเทศไทย