หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


การรายงานกิจกรรมในโครงการ
    เนื่องจากโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเป็นตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณของกรมอนามัย
คอลัมน์รายงานและงบประมาณ จึงเป็นการรายงานผลแบบเร่งด่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว รายงานสำนักงบประมาณทันเวลา จำนวน 3 รายการ ได้แก่
     1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทาน
     2. รายงานชมรมผู้สูงอายุ
     3. บริการที่ได้รับบริการทันตกรรมป้องกัน
การส่งรายงาน online ครั้งแรก
  • ผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบ แต่ละจังหวัด ลงทะเบียน ผู้ประสานงาน
  • ลงข้อมูลจำนวนชมรมผู้สูงอายุที่เมนู ลงข้อมูลชมรมผู้สูงอายุ
  • ลงข้อมูลจำนวนคนไข้ที่ได้รับบริการทันตกรรมป้องกัน ลงข้อมูลบริการทันตกรรมป้องกัน
  • รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร.0-2590-4117 อีเมล์ saney.k@anamai.mail.go.th
    ลงทะเบียนสำหรับผู้ประสานงาน |  รายงานสรุปการใส่ฟันเทียม 2558 |  รายงานสรุปข้อมูลชมรม