หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


    โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
bb2d bb2d bb2d
bb2d
ลงทะเบียนผู้ประสานงานโครงการฟันเทียมพระราชทาน/ผู้ส่งข้อมูล
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ชื่อ-สกุล  *
ชื่อผู้ใช้  ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร*
รหัสผ่าน  

เพื่อความปลอดภัยของระบบ รหัสผ่านต้องเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษรและมีอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ และตัวเลข อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว*

ยืนยันรหัสผ่าน   *
ตำแหน่ง  *
อีเมล์  *
โทรศัพท์  ต่อ     กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น*
จังหวัด :  อำเภอ :   
หน่วยงาน/หน่วยบริการ :
   
 
หมายเหตุ : ผู้ประสานงาน/ผู้ส่งข้อมูลของแต่ละหน่วยบริการหรือจังหวัดจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบ
สำหรับการส่งหรือแก้ไขข้อมูล และจะสามารถส่งหรือแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะหน่ายบริการหรือจังหวัดของตนเองเท่านั้น
 
bb2d
bb2d bb2d bb2d