หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


 
หัวข้อ : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลการเข้าถึงสื่อของผู้สูงอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 4 ส.ค. 2563 18:40:24
อ่าน 300  ครั้ง
รายละเอียด : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลการเข้าถึงสื่อของผู้สูงอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ทันตบุคลากร/บุคลากรสาธารณสุขจาก ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศทป.สถาบันสุขภาวะเขตเมือง สำนักทันตสาธารณสุข ที่เป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูล มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ

  • เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าที่พัก ยานพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงจากผู้จัด
  • ขอความอนุเคราะห์งดเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
  • *กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพัก กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
  • *กรณีไม่เข้าพักตามวันที่ระบุต้องรับผิดชอบค่าห้องในวันนั้นเอง หากต้องการพักคู่กัน ขอให้เช็คอินพร้อมกันมิฉะนั้นทางโรงแรมจะจัดคู่ให้ งดจองห้องพักเดี่ยว
  • โปรดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 4113

 
ไฟล์แนบ : ตารางการประชุม

 

 


โดย : เสน่ห์
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
[ย้อนกลับ ]