หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


 
หัวข้อ : ขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวของเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการระบบบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอายุโดยทันตบุคลากรแบบไร้รอยต่อ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 15 ม.ค. 2563 09:16:46
อ่าน 2009  ครั้ง
รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการระบบบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอายุโดยทันตบุคลากรแบบไร้รอยต่อ ครั้งที่ 2 (The Collaboration for Better Oral Health of Older People) ในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดหนังสือแนบ


ตรวจสอบชื่อเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่ !!!!!!

หมายเหตุ

  • เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าที่พัก ยานพาหนะจากผู้จัด และค่าเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด
  • ขอความอนุเคราะห์งดเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพัก กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
  • กรณีไม่เข้าพักตามวันที่ระบุต้องรับผิดชอบค่าห้องในวันนั้นเอง หากต้องการพักคู่กัน ขอให้เช็คอินพร้อมกันมิฉะนั้นทางโรงแรมจะจัดคู่ให้ งดจองห้องพักเดี่ยว
  • โปรดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 4117

 
ไฟล์แนบ : ตารางประชุม
หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 43 จังหวัด
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม
  หนังสือเรียนคณบดีคณะทันตแพทย์ ทุกมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม (สำหรับมหาวิทยาลัย)
หนังสือเรียนผอ_สิรินธรขอนแก่น ชลบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุบล
  หนังสือเชิญ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปภัมภ์ สำนักงบประมาณ กรมกิจการผู้สูงอายุ
หนังสือเรียนผู้อำนวยการ ศทป. ศูนย์อนามัยที่ 7 ,9
หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
หนังสือเรียนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
โดย : เสน่ห์
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
[ย้อนกลับ ]