หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


 
หัวข้อ : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุออนไลน์ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 26 พ.ย. 2562 15:01:02
อ่าน 343  ครั้ง
รายละเอียด : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุออนไลน์ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขในกลุ่มผู้สูงอายุ จาก ศูนย์อนามัยที่ 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12 ศทป.และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง หน่วยงานละ 1 ท่าน ศูนย์อนามัยที่ 2 จำนวน 2 ท่าน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1 ท่านตรวจสอบชื่อเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่ !!!!!!

หมายเหตุ

  • เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าที่พัก ยานพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงจากผู้จัด
  • ขอความอนุเคราะห์งดเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพัก กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในวันที่ 2 ธ้นวาคม 2562
  • กรณีไม่เข้าพักตามวันที่ระบุต้องรับผิดชอบค่าห้องในวันนั้นเอง หากต้องการพักคู่กัน ขอให้เช็คอินพร้อมกันมิฉะนั้นทางโรงแรมจะจัดคู่ให้ งดจองห้องพักเดี่ยว
  • โปรดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 4117

 
ไฟล์แนบ : ตารางประชุม
หนังสือเชิญศูนย์อนามัยที่ 1- 12
หนังสือเชิญ ศทป.และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง
  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
หนังสือเชิญสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 


โดย : เสน่ห์
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
[ย้อนกลับ ]