หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


 
หัวข้อ : ขอเชิญเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุในระบบปฐมภูมิ วันที่ 27 - 29 พ.ย. 2562 18 ต.ค. 2562 14:44:48
อ่าน 1713  ครั้ง
รายละเอียด : ขอเชิญเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุในระบบ ปฐมภูมิ วันที่ 27 - 29 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

 • จพง.ทันตสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับ รพ.สต. (อยากได้คนที่ทำงานใน รพ.สต. พื้นที่ละ 2 คน จพง. 1 คน และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอีก 1 คนต่อพื้นที่) รวมจังหวัดละ 2 คน


 • ตรวจสอบชื่อเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่ !!!!!!

  หมายเหตุ

  • เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าที่พัก ยานพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงจากผู้จัด
  • ขอความอนุเคราะห์งดเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพัก กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
  • กรณีไม่เข้าพักตามวันที่ระบุต้องรับผิดชอบค่าห้องในวันนั้นเอง หากต้องการพักคู่กัน ขอให้เช็คอินพร้อมกันมิฉะนั้นทางโรงแรมจะจัดคู่ให้ งดจองห้องพักเดี่ยว
  • โปรดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 4117

   
  ไฟล์แนบ : ตารางประชุม
  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
  หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.
    หนังสือเชิญวิทยากร สสจ.ปัตตานี
  โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ
   


  โดย : เสน่ห์
  โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  [ย้อนกลับ ]