หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


 
หัวข้อ : ขอเชิญจังหวัดที่ส่งผู้สูงอายุฟันดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพ/สุขภาพช่องปากดี 17-18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 19 ก.ย. 2562 15:14:11
อ่าน 713  ครั้ง
รายละเอียด : ขอเชิญจังหวัดที่ส่งผู้สูงอายุ เพื่อรับเกียรติบัตรผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 และ 90 ปี ระดับประเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพ/สุขภาพช่องปากดี ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

 • ทันตบุคลากร หรือ บุคลากรสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดละ 1 - 2 คน
  จากจังหวัด น่าน ตาก เพชรบูรณ์ สระแก้ว ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สงขลา สตูล นครปฐม นครศรีธรรมราช กระบี่ สระบุรี สุรินทร์ นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 และ 90 ปีขึ้นไป ที่มีสุขภาพช่องปากดี ทีได้รับรางวัลผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 และ 90 ปี ระดับเขต เขตละ 1 – 3 คน ( 80 ปี 1-2 คน และ 90ปี 1 คน) พร้อมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน
 • ทันตบุคลากร จากศูนย์อนามัยที่ 1-12 แห่งละ 1 คน
 • ทันตบุคลากรจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 1 คน


 • ตรวจสอบชื่อเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่ !!!!!!

  หมายเหตุ

  • เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าที่พัก ยานพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงจากผู้จัด
  • ขอความอนุเคราะห์งดเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพัก กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562
  • กรณีไม่เข้าพักตามวันที่ระบุต้องรับผิดชอบค่าห้องในวันนั้นเอง หากต้องการพักคู่กัน ขอให้เช็คอินพร้อมกันมิฉะนั้นทางโรงแรมจะจัดคู่ให้ งดจองห้องพักเดี่ยว
  • โปรดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 4117

   
  ไฟล์แนบ : โครงการประชุม
  ตารางประชุม
  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 12 จังหวัด
    หนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 -12
  หนังสือเรียนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
  หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.
    หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และนครราชสีมา
  รายละเอียดเบิกค่าเดินทางไปราชการ
  โดย : เสน่ห์
  โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  [ย้อนกลับ ]