หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


รายงานสรุปนวัตกรรมทันตสุขภาพแยกรายจังหวัด
35 จังหวัดนำร่อง
เขต : 1  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
1 เชียงราย 6 1 1 8
2 น่าน 7 2 - 9
3 แพร่ 3 1 - 4
4 ลำปาง 5 5 - 10
5 ลำพูน 1 - - 1
รวม 22 9 1 32
เขต : 10  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
6 มุกดาหาร 1 - - 1
7 ศรีสะเกษ 2 - - 2
8 อำนาจเจริญ 7 1 2 10
9 อุบลราชธานี 8 1 5 14
รวม 18 2 7 27
เขต : 11  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
10 กระบี่ 11 3 3 17
11 นครศรีธรรมราช 5 - - 5
รวม 16 3 3 22
เขต : 12  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
12 ตรัง 1 2 - 3
13 พัทลุง 1 - - 1
รวม 2 2 - 4
  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
14 กรุงเทพมหานคร 1 1 - 2
รวม 1 1 - 2
เขต : 2  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
15 ตาก 2 - - 2
16 พิษณุโลก - - 1 1
รวม 2 - 1 3
เขต : 3  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
17 ชัยนาท 4 1 - 5
18 นครสวรรค์ 13 2 - 15
รวม 17 3 - 20
เขต : 4  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
19 ปทุมธานี - 1 3 4
20 สระบุรี 1 - - 1
21 อ่างทอง 3 - - 3
รวม 4 1 3 8
เขต : 5  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
22 ราชบุรี 1 1 - 2
23 สมุทรสาคร - 1 - 1
24 สุพรรณบุรี 7 - - 7
รวม 8 2 - 10
เขต : 6  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
25 จันทบุรี 4 3 1 8
26 ฉะเชิงเทรา 1 - - 1
27 ชลบุรี 2 2 - 4
28 สระแก้ว 1 2 - 3
29 สมุทรปราการ 2 1 - 3
รวม 10 8 1 19
เขต : 7  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
30 ขอนแก่น 2 - - 2
31 มหาสารคาม 1 - - 1
32 ร้อยเอ็ด 2 - 2 4
รวม 5 - 2 7
เขต : 8  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
33 เลย 2 1 - 3
รวม 2 1 - 3
เขต : 9  จำนวนนวัตกรรม รวม
ลดการสูญเสียฟัน NCDs มะเร็งช่องปาก
34 ชัยภูมิ 2 - - 2
35 บุรีรัมย์ 3 3 - 6
36 สุรินทร์ 1 3 - 4
รวม 6 6 - 12
รวมทั้งหมด 113 38 18 169