หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


Friend link
1 G
Fg
 
 • Bh
 • โหลด: 64 9 ก.ค. 2563

  2 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการปัญหาช่องปากผู้สูงอายุ สำหรับทันตาภิบาล ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
   
 • เอกสารการประชุม
 • โหลด: 80 22 ม.ค. 2562

  3 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม การดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุจังหวัดต้นแบบ (ครั้งที่ 1) 9-10 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม.
   
 • เอกสารการประชุม
 • โหลด: 69 10 ม.ค. 2562

  4 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการปัญหาช่องปากผู้สูงอายุสำหรับทันตแพทย์ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2561 ณโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ
   
 • เอกสารการประชุม
 • โหลด: 95 20 พ.ย. 2561

  5 เอกสารการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงาน ภายใต้โครงการ
   
 • เอกสารการประชุม
 • โหลด: 114 18 ก.ย. 2561

  6 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำค่ากลาง การดำเนินงานและการกำหนดบทบาทบุคลากร ในการดูแลช่องปากผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
   
 • เอกสารการประชุม
 • โหลด: 119 25 ก.ค. 2561

  7 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
   
 • แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (หน้า 52 )
 • โหลด: 307 19 มิ.ย. 2561

  8 เิอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน นวัตกรรมบริการ เพื่อการดูแลช่องปากผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิ.ย.2561
   
 • รวมเอกสารการประชุม
 • โหลด: 132 5 มิ.ย. 2561

  9 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
   
 • รวมเอกสารการประชุม
 • โหลด: 115 19 มี.ค. 2561

  10 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการดูแลช่องปากผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2561 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
   
 • รวมเอกสารการประชุมแยกไฟล์
 • โหลด: 117 5 ก.พ. 2561
   
 • รวมเอกสารไฟล์ zip
 • โหลด: 326 8 ก.พ. 2561

  11 เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการปัญหาช่องปาก ผู้สูงอายุสำหรับทันตบุคลากร ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2561 วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
   
 • รวมเอกสารการประชุม
 • โหลด: 115 24 ม.ค. 2561

  12 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561
   
 • รวมเอกสารการประชุม
 • โหลด: 114 21 ธ.ค. 2560

  13 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการปัญหาช่องปากผู้สูงอายุสำหรับทันตแพทย์ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
   
 • รวมเอกสารการประชุม
 • โหลด: 180 1 ธ.ค. 2560

  14 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประสานโครงการทันตสุขภาพ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
   
 • แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสาธารณสุข ประจำปี 2561
 • โหลด: 1451 15 พ.ย. 2560
   
 • ผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปี 2560
 • โหลด: 1298 15 พ.ย. 2560
   
 • บรรยาย การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในยุค 4.0
       โดย นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย
 • โหลด: 518 15 พ.ย. 2560
   
 • แผนการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2561
       โดย ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข
 • โหลด: 669 15 พ.ย. 2560
   
 • อภิปราย การสนับสนุนภาคีเครือข่ายเชิงวิชาการและนวัตกรรม
       โดย ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง และ ทพญ.วรมน อัครสุต สำนักทันตสาธารณสุข
 • โหลด: 374 15 พ.ย. 2560
   
 • อภิปรายแนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขแบบบูรณาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
       โดย ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ สำนักทันตสาธารณสุข
       โดย ทพญ.สุวรรณา เอื้ออรรถการุณ สำนักทันตสาธารณสุข
 • โหลด: 551 15 พ.ย. 2560
   
 • อภิปราย แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขแบบบูรณาการในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานและปัจจัยเสี่ยงด้านทันตสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข      โดย ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์
 • โหลด: 481 15 พ.ย. 2560
   
 • อภิปราย แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขแบบบูรณาการในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานและปัจจัยเสี่ยงด้านทันตสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข       โดย ทพญ.นนทินี ตั้งเจริญดี สำนักทันตสาธารณสุข
       โดย ทพญ.นพวรรณ โพชนุกูล สำนักทันตสาธารณสุข
 • โหลด: 348 15 พ.ย. 2560
   
 • บรรยาย แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขแบบบูรณาการในกลุ่มผู้สูงอายุ
       โดย ทพญ.วรางคนา เวชวิธี สำนักทันตสาธารณสุข
 • โหลด: 618 15 พ.ย. 2560
   
 • อภิปราย ตัวชี้วัดระดับกระทรวงในงานทันตสุขภาพ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
       โดย ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ กองบริหารการสาธารณสุข
 • โหลด: 601 15 พ.ย. 2560
   
 • อภิปราย ตัวชี้วัดระดับกระทรวงในงานทันตสุขภาพ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
       โดย ทพญ.กันยา บุญธรรม สำนักทันตสาธารณสุข
 • โหลด: 842 15 พ.ย. 2560
   
 • อภิปรายแนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขแบบบูรณาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
       โดย คุณผุสดี จันทร์บาง
 • โหลด: 619 15 พ.ย. 2560
   
 • บรรยาย ระบบการดูแลทันตสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
       โดย ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข
 • โหลด: 1735 15 พ.ย. 2560
   
 • อภิปราย การชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ
       โดย ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • โหลด: 664 15 พ.ย. 2560
   
 • ระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
       โดยนางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาค ระชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • โหลด: 992 17 พ.ย. 2560
   
 • การชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
       โดย นางอมรศรี ยอดคำ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • โหลด: 1292 17 พ.ย. 2560

  15 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประชุมเพื่อจัดทำแผน ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ปี ๒๕๖๑ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
   
 • รวมเอกสารการประชุม
 • โหลด: 140 18 ก.ย. 2560

  16 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 28-30 ส.ค.60 รร.เอบีน่า เฮ้าส์
   
 • รวมเอกสารการประชุม
 • โหลด: 121 6 ก.ย. 2560

  17 การประชุมผู้เชี่ยวชาญศูนย์อนามัย และพื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาชุดความรู้ เรื่องการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมในกลุ่มวัยทำงานวันที่ 6-7 มีนาคม2560 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
   
 • รวมเอกสารการประชุม
 • โหลด: 114 8 มี.ค. 2560

  18 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ภายใต้โครงการทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ครั้งที่ 3 1-2 มีนาคม 2560 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
   
 • รวมเอกสารการประชุม
 • โหลด: 150 2 มี.ค. 2560

  19 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 3 : เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 7,8 และ 10 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
   
 • รวมเอกสารการประชุม
 • โหลด: 113 2 มี.ค. 2560

  20 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก : เครือข่ายภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1,2 และ 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เลียงใหม่
   
 • การดำเนินงานทันตสาธารณสุขในผู้สูงอายุ
 • โหลด: 380 2 มี.ค. 2560
   
 • การลงข้อมูลชมรมผู้สูงอายุในเวปไซต์ฟันเทียมพระราชทาน
 • โหลด: 245 2 มี.ค. 2560
   
 • การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์1
 • โหลด: 256 2 มี.ค. 2560
   
 • งานนำเสนอผู้สูงอายุตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 • โหลด: 380 2 มี.ค. 2560
   
 • ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย เพื่อพลังสังคม
 • โหลด: 228 2 มี.ค. 2560

  Friend link
  | 1 | 2 |
  [ ย้อนกลับ ]
   

   

  คู่มือ / แนวทางการดำเนินงาน / หนังสือ / ตำรา


  คู่มือ การดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๗


  คู่มือประกอบการดำเนินงาน โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ 2553


  คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  จัดพิมพ์โดย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2552

  หนังสือ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่มที่ 1 สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพช่องปาก และโรคทางระบบ

  หนังสือ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่มที่ 2 Detection and Prevention for Oral Health in the Elderly

  หนังสือ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่มที่ 3 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

  หนังสือ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่มที่ 4 "ชุมชนร่วมสร้าง ... สังคมผู้สูงอายุสุขภาพช่องปากดี"

  หนังสือ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่มที่ 5 เพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย ร่วมใส่ใจสุขภาพช่องปาก ขนาด A5

  หนังสือ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่มที่ 6 ย้อนรอยความสำเร็จ การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

  หนังสือ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่มที่ 7 คืนรอยยิ้มผู้สูงวัยภาคใต้

  มหกรรมการประชุมวิชาการ ในโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ "วิชาการสร้างสรรค์ จุดประกายการทำงาน เพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

  หนังสือ โครงการฟันเทียมพระราชทาน เพื่อการณรงค์ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ผลการดำเนินงาน ปี 2548-2550)

  คู่มือการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ ตามชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม (มีค.51)

  แก้ไข/เพิ่มเติม รายละเอียด คู่มือการดำเนินงาน ที่นี่

  คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2549 (เมษายน- กันยายน 2549)

  คู่มือ การทำฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน" เพื่อการรณรงค์ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระมหามงคล 80 พรรษา

   

  วารสาร


  วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ 2542 - ทันตกรรมผู้สูงอายุ

   

  แบบสำรวจ/แบบประเมิน

  แบบประเมินคุณภาพบริการและความพึงพอใจผู้สูงอายุที่รับบริการใส่ฟันเทียม ปี 2552
  แบบสำรวจ กลุ่มผู้สูงอายุ

  เป้าหมาย ผู้สูงอายุ 800 คน / จว.

  วิธีการกรอกข้อมูล

  • กรอกข้อมูลใน s1 ถึง s30 โดยสุ่มสำรวจจากผู้สูงอายุ ชมรมละ 30 คน
  • รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากเอกสารค่ะ
  • ผลบวกจะทำให้โดยอัตโนมัติ

  สรุปผลการสำรวจปีงบประมาณ 2548-2549 - การมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ (4 คู่สบ)

   

  บทบรรยาย โครงการฯ / ความรู้


  โครงการฟันเทียมพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และในวาระมหามงคล 80 พรรษา
   
  โครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน" ปีงบประมาณ 2549 โดย ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย [powerpoint-5.9MB] [pdf file]
  ผลการดำเนินงาน และการประเมินผลโครงการ 2548 โดย ทพญ.สุปราณี ดาโลดม [powerpoint-20MB] [pdf file]

   

  ความรู้สำหรับประชาชน : การส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดย รศ.ทพญ.รำไพ โรจนกิจ

   

  ในหลวง กับงานทันตกรรม

  ถ่ายทอดประสบการณ์ โดย ศ. (พิเศษ) ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในเรื่อง

  • พระราชดำรัสที่นับเป็นจุดเริ่มต้น ของงานทันตกรรมเคลื่อนที่ในประเทศไทย หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหน่วยทำฟันเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่พัฒนาจนสามารถจัดบริการใส่ฟันเทียม ในหน่วยเคลื่อนที่ได้
  • โครงการทันตกรรมในพระราชดำริ
  • พระราชดำริในการประดิษฐ์ คิดค้นวัสดุ อุปกรณ์ในประเทศไทย จนได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จาก สภาวิจัยแห่งชาติ
  • ภาพหลอดยาสีพระทนต์ ที่เป็นตัวอย่างของความประหยัดของพระองค์ท่าน
  • พระอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง กบปวดฟัน และเรื่องลูกกำนัน เป็นต้น

  พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวิชาชีพทันตแพทย์ และปวงชนชาวไทย


  บรรยาย เรื่อง การใส่ฟันเทียมให้ประสบผลสำเร็จ โดย ศ.ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน [ pdf file ] [ mp3 file (ขนาด 41 MB) ]
  บรรยาย เรื่อง การใส่ฟันเทียมให้ประสบผลสำเร็จ โดย รศ.ทพ.ดร.ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ pdf file ] [ mp3 file (ขนาด 52 MB) ]
  โครงการฟันเทียมพระราชทานฯ 17 มิย.48 ณ กรมอนามัย pdf file 1.2 MB
  บทบรรยาย โครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน" ที่ จังหวัดสระบุรี
  ความรู้เรื่อง การดูแลฟันแท้และฟันเทียม
  ผู้สูงอายุ กับสุขภาพช่องปาก

   

   

  ภาพตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี


  เพลงเกี่ยวกับ "พ่อ"

  1. ภูมิแผ่นดิน
  2. เดินตามพ่อ
  3. ต้นไม้ของพ่อ
  4. ของขวัญจากก้อนดิน
  5. Journey on the earth

  ภาพตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  ภาพ size S : ภาพ size M1 : ภาพ size M2

   

   

  Logo โครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน"

  click ดูภาพใหญ่
  click ดูภาพใหญ่
   
   
   
  icon สำหรับการ link website ค่ะ

   

   

  โครงการฟันเทียมพระราชทานฯ (Vertical Program - PP Rebrand 30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรค)

  ดำเนินการ เมษายน 2548 ถึง 30 กันยายน 2549


  การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2549

  ดำเนินการ กรกฎาคม 2548 ถึง 31 มีนาคม 2549

  แนวทางการประเมินผล ของ ศูนย์อนามัย
  แนวทางการประเมินผล ของ สสจ.
   
  คู่มือดำเนินการโครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน" เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระมหามงคล 80 พรรษา ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2548 ... "ร่วมคืนรอยยิ้ม แก่ผู้สูงวัย"
  เนื้อหาการประชุมชี้แจงโครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน" ณ รร.อมารี แอร์พอร์ต 18-19 กรกฎาคม 2548
  แบบสอบถามข้อมูลจังหวัด ... กรุณาตอบกลับ ภายใน 31 กค.48
  ตัวอย่างโครงการ และข้อตกลง
 • ตัวอย่างโครงการ [ doc file] [ pdf file เพื่อดูประกอบรูปแบบของโครงการ ]
 • ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ
 • ตัวอย่างข้อตกลง [ doc file] [ pdf file เพื่อดูประกอบรูปแบบของโครงการ ]
 • แบบฟอร์ม (excel file) เพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้สูงอายุที่ประสงค์จะใส่ฟันเทียม
  คู่มือแบบบันทึกสุขภาพช่องปาก และแบบรายงาน
  แบบบันทึกสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
 • แบบบันทึกสภาวะช่องปากผู้สูงอายุเชิงรุก (ในชุมชน)
 • แบบบันทึกสุขภาพช่องปาก และการให้บริการใส่ฟันเทียม (เชิงรับ) สำหรับ CUP ภาครัฐ
 • แบบบันทึกการทำฟันเทียม สำหรับ Non-CUP และเอกชน
 • แบบติดตามการให้บริการหลังการใส่ฟัน (Follow up)
  ดูคู่มือประกอบได้จาก คู่มือแบบบันทึกสุขภาพช่องปาก และแบบรายงาน ในข้อก่อนหน้านี้นะคะ ส่วนของเอกสารแบบฟอร์มอยู่ในไฟล์ excel เดียวกัน (4Form_eld.xls)
 • แบบรายงานของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
 • รายงานการตรวจขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ
 • รายงานการใส่ฟันเทียมและการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน จังหวัด 3 เดือน (รายงวด)
  ดูคู่มือประกอบได้จาก คู่มือแบบบันทึกสุขภาพช่องปาก และแบบรายงาน ในข้อก่อนหน้านี้นะคะ ส่วนของเอกสารรายงานอยู่ในไฟล์ excel เดียวกัน (3Report_eld.xls)
 •  

   

  สื่อ เพื่อการรณรงค์


  ภาพพลิก คืนความสุข คืนรอยยิ้ม ผู้สูงวัย [11.7MB] ขนาด 54x77 ซม.


  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ... "พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย"


  คลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูภาพขยายได้ค่ะ

  ในหลวงกับงานทันตกรรม ... เย็นศิระเพราะพระบริบาล


  คลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูภาพขยายได้ค่ะ ขนาดภาพประมาณ 5-6MB ค่ะ
  โปสเตอร์ในหลวงฯ ชุดพระราชดำรัส [14MB]

  คำคม คมคำ ... ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน


  คลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูภาพขยายได้ค่ะ


  ภาพพลิก ร่วมคืนรอยยิ้ม แก่ผู้สูงวัย [16MB]
  โปสเตอร์ / ชุดนิทรรศการ
  1. อาหาร กับสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ
  2. โรคในช่องปากที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
  3. การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (1)
  4. การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (2)
  5. "ถึงจะ 80 ปี ก็มีฟันดีได้" จ้า !?!
  6. การเสริมสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น
  7. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคในช่องปากของผู้สูงอายุ
  8. สาเหตุของการเสียฟัน
  9. วิธีการใช้ และการดูแลฟันเทียมชนิดถอดได้
  10. ฟันเทียมชนิดถอดได้
  11. ถึงจะ 80 ปี ก็ฟันดีได้
  12. 5 ข้อ การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  แผ่นพับ
  1. การใช้ และการดูแลฟันเทียมชนิดถอดได้
  เรื่องน่ารู้ สุขภาพช่องปากผู้สูงวัย ... Online
  ยิ้มแย้ม ... คู่มือ การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงวัย ... Online
  เพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย ... ร่วมใส่ใจสุขภาพช่องปาก ... Online

   

   

  ความรู้เรื่องสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ


  สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตอน ฟันเทียม ... โดย ทพญ.รัชณีวรรณ ดวงพัตรา ในจดหมายข่าวเกื้อกูล ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 มิย.-กย.48 ... เครือข่ายผู้สูงอายุเขต 2 - ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
  การดูแลรักษาอนามัยช่องปาก และการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
  ฟันสวย ... ยิ้มใส วัยสูงอายุ
  ครอบครัวสุขภาพฟันดี
  - รู้ทันโรคฟัน ป้องกันหมดตัว
  - ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

   

   

  ความรู้ เพื่อการให้การปรึกษา


  การทำความสะอาดฟันแท้ ฟันเทียม ในผู้สูงอายุ

   

  ของฝาก


  The King of Kings
  เรื่องของปู่เย็น