หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 62
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปีโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"
ตุลาคม เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
Friend link
1. อ่าน: 159 4สค.63 18:40:24
2. อ่าน: 105 9กค.63 10:43:01
3. อ่าน: 573 19มีค.63 15:41:57
4. อ่าน: 1934 15มค.63 09:16:46
5. อ่าน: 310 26พย.62 15:01:02
6. อ่าน: 406 18พย.62 16:42:13
7. อ่าน: 1670 18ตค.62 14:44:48
8. อ่าน: 654 19กย.62 15:14:11
9. อ่าน: 240 9กค.62 08:43:38
10. อ่าน: 199 19มิย.62 11:04:47
ทั้งหมด.......
Friend link


ผู้สูงอายุฟันดี วัย 80 ปี / 90 ปี 2547-2562สรุปผู้สูงอายุฟันดี วัย 80 ปี และ90 ปี แยกรายจังหวัด(GIS)ผู้สูงอายุ ฟันดี วัย 80 ปี / 90 ปี ปี 2562