หน้าแรก โครงการฟันเทียมพระราชทาน ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุ 80 / 90 ฟันดี (2547-2556)
  ผู้สูงอายุ 80 / 90 ฟันดี  

 

ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก


สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ


โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"
ตุลาคม ๒๕๖๐ เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
Friend link
1. อ่าน: 710 13ธค.61 15:32:03
2. อ่าน: 1903 3ธค.61 16:19:12
3. อ่าน: 1114 30พย.61 10:08:27
4. อ่าน: 221 29พย.61 09:21:08
5. อ่าน: 2688 24ตค.61 11:05:14
6. อ่าน: 1582 2ตค.61 12:27:00
7. อ่าน: 341 26กย.61 16:29:53
8. อ่าน: 609 25กย.61 08:20:48
9. อ่าน: 933 17สค.61 15:00:56
10. อ่าน: 309 10กค.61 09:38:22
ทั้งหมด.......
Friend link


ผู้สูงอายุฟันดี วัย 80 ปี / 90 ปี 2547-2561สรุปผู้สูงอายุฟันดี วัย 80 ปี และ90 ปี แยกรายจังหวัด(GIS)ผู้สูงอายุ ฟันดี วัย 80 ปี / 90 ปี ปี 2561