หน้าแรก โครงการฟันเทียมพระราชทาน ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุ 80 / 90 ฟันดี (2547-2556)
  ผู้สูงอายุ 80 / 90 ฟันดี  

 

ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก


สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ


โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"
ตุลาคม ๒๕๖๐ เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
Friend link
1. อ่าน: 2017 24ตค.61 11:05:14
2. อ่าน: 1301 2ตค.61 12:27:00
3. อ่าน: 259 26กย.61 16:29:53
4. อ่าน: 509 25กย.61 08:20:48
5. อ่าน: 886 17สค.61 15:00:56
6. อ่าน: 269 10กค.61 09:38:22
7. อ่าน: 1222 29มิย.61 12:00:40
8. อ่าน: 874 17พค.61 13:31:40
9. อ่าน: 387 12มีค.61 09:56:50
10. อ่าน: 1565 15มค.61 14:12:04
ทั้งหมด.......
Friend link


ผู้สูงอายุฟันดี วัย 80 ปี / 90 ปี 2547-2561สรุปผู้สูงอายุฟันดี วัย 80 ปี และ90 ปี แยกรายจังหวัด(GIS)ผู้สูงอายุ ฟันดี วัย 80 ปี / 90 ปี ปี 2561