ฟันสึกเพราะกินของเปรี้ยว
อาหาร หรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจัด จะประกอบด้วยคุณสมบัติของกรด ที่สามารถทำให้เกิด การสึกของฟันได้ ลองสังเกตดูก็ว่า เวลาเรากินของเปรี้ยวมากๆ จะมีความรู้สึกที่เรียกว่าเข็ดฟัน นั่นก็เพราะ รสเปรี้ยวมีการซึมผ่านเข้าไปในตัวฟัน ถึงประสาทรับความรู้สึก ทำให้เกิดความรู้สึกเสียวฟันขึ้นได้
การรับประทานของเปรี้ยวนานๆ ยังมีผลทำให้ปฏิกิริยาของกรด กัดกร่อนตัวฟัน เกิดการสูญเสียเคลือบฟัน ทำให้เคลือบฟันบางลงไป และใกล้ชั้นเนื้อฟันเข้าไปมากขึ้น ความรู้สึกต่อสิ่งสัมผัสกับฟันก็จะมากขึ้นด้วย เพราะถัดชั้นเนื้อฟันเข้าไปนั้น จะเป็นชั้นที่อยู่ของประสาท รับความรู้สึก ถ้าในปากมีการสัมผัสกับอาหารรสหวานจัด เย็นจัด ก็จะรับความรู้สึกได้ง่ายขึ้น ร่างกายก็จะรับรู้ในรูปของการเสียวฟัน
ฟันสึกเพราะกินของเปรี้ยว มักพบมากที่บริเวณด้านเคี้ยวของฟัน เพราะเป็นบริเวณที่อาหาร มีการสัมผัสฟัน และต้องแรงถูฟันไปมา จะพบว่า ยอดของฟันด้านเคี้ยวเตี้ยลงไป ถ้ามีการสึกมาก จะเห็นสีของฟันด้านใน เป็นชั้นของเนื้อฟัน ซึ่งจะมีสีเหลืองกว่าเคลือบฟันด้วย
ทางที่ดี ควรลดพฤติกรรมการกินอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดลงไป หรือรับประทานในปริมาณที่น้อยลง หรือภายหลังรับประทานให้บ้วนปาก หรือทำความสะอาดช่องปากทุกครั้งหลังรับประทาน ก็พอจะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาไปได้บ้าง
อาหาร หมัก ดอง
อาหาร หมัก ดอง ก็ได้ชื่อว่า มีส่วนประกอบของกรดอยู่ด้วย การกินอาหารประเภทนี้บ่อยๆ ก็จะทำให้เกิดฟันสึกได้เช่นเดียวกับ อาหารที่มีรสเปรี้ยว และอาหารที่นำไปหมัก ดองนั้น ส่วนใหญ่แล้วคุณค่าของอาหาร จะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยคุณค่าของอาหารจะลงไป จากอาหารที่มีความสดกว่าแน่นอน
คนที่ชอบรับประทานอาหาร หมัก ดอง มักเกิดจากความชอบรับประทาน ในรสชาดของอาหาร ควรคิดใหม่ว่า การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ประโยชน์ทางโภชนาการนั้น ย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ ในการเสริมสร้างบำรุงร่างกาย ได้มากกว่าอาหารที่มีคุณค่าน้อย ถ้าทำได้เช่นนี้ การรับประทานอาหารก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดโรคอันเกิดจากอาหารได้อย่างดี
คลอรีนในสระว่ายน้ำ
คุณสมบัติของคลอรีน มีผลในการช่วยฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ ซึ่งต้องใส่ไปในปริมาณที่ มีการกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน แต่ในอีกด้านหนึ่ง คลอรีนมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ ได้ เมื่อมีการรวมตัวกับน้ำ ซึ่งจากการสำรวจพบในนักกีฬาว่ายน้ำ พบว่า มีการตรวจพบ การสึกกร่อนที่ฟัน ของนักกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งจะพบมากในคนที่อยู่ในสระว่ายน้ำมาก ทั้งนี้เกิดจาก ต้องมีการสัมผัสกับน้ำในสระ เป็นเวลานาน จึงเกิดปฏิกิริยาของกรดกับตัวฟันได้
ดังนั้น ในนักกีฬาว่ายน้ำ หรือคนที่ต้องว่ายน้ำในสระน้ำเป็นประจำ ควรมีอุปกรณ์ป้องกันฟันในช่องปาก เช่น การสวมฟันยางเมื่อลงเล่นน้ำในสระ และบ้วนปากทุกครั้งภายหลังการว่ายน้ำ ก็จะลดเวลาของการสัมผัส กับน้ำที่ผสมคลอรีนลงไป จะช่วยลดผลเสียที่เกิดจากกัดกร่อนของคลอรีนไปได้
อย่างไรก็ตาม ในคนที่ว่ายน้ำทั่วไป ก็ยังไม่ตรวจพบนะคะ ขอแต่เพียงหลังจากว่ายน้ำแล้ว จะอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย ก็ให้ทำความสะอาดช่องปาก และฟันด้วยก็แล้วกัน
เพราะแปรงฟันแบบผิดๆ
หลายคนคิดว่า ต้องแปรงฟันแรงๆ จึงจะสะอาด ... หลายคนคิดว่า การแปรงฟันแบบถูไปๆ มาๆ จะสะอาดได้ดี ... หลายคนคิดว่า ต้องใช้แปรงสีฟันแข็งๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียนะคะ
เพราะว่าการแปรงฟันแรงๆ การแปรงฟันแบบถูไปๆ มาๆ การใช้แปรงสีฟันแข็ง จะเป็นเครื่องมือช่วยเสริม ให้เกิดการทำลายเนื้อฟัน โดยเฉพาะบริเวณคอฟันได้ เรียกว่า ฟันสึก
การสึกของฟันที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้เกิดการทำลายของชั้นเคลือบฟัน ทำให้ชั้นเนื้อฟันมีส่วนสัมผัส กับสภาพในช่องปาก เมื่อมีการรับประทานอาหาร ที่มีรสหวานจัด เปรี้ยวจัด เย็นจัด ร่างกายก็จะรับความสรู้สึกเสียว จากตัวฟันเข้าได้ง่าย ฟันจึงจะมีอาการเสียวมากขึ้น
การรักษาก็ต้องใช้ฟลูออไรด์ทาสัมผัสที่ผิวฟัน ซึ่งได้จากยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เพื่อลดการเสียวของฟัน หรือการอุดฟัน แต่บางครั้งการใช้ฟลูออไรด์ หรือการอุดฟัน ก็ไม่สามารถลดความรู้สึกเสียว ให้หมดไปได้หมด เพราะการสึกใกล้โพรงประสาทฟันมากแล้ว ถ้าจะตัดปัญหาความรู้สึกเสียให้หมดไป ก็คงต้องดึงเส้นประสาทฟันออก เป็นการรักษาคลองรากฟัน ให้ไม่มีความรู้สึก แล้วก็ตามด้วยการอุดฟัน หรือครอบฟันนั่นแหล่ะ จึงจะสำเร็จ
อย่ากระนั้นเลย ป้องกันฟัน ไม่ให้เสียว เป็นดีที่สุด