หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


รายงานผลการจัดบริการใส่ฟันเทียมโครงการฟันเทียมพระราชทาน ปี 2564
เขต : 1  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
1 เชียงราย 940 - 940 609 107 716
2 เชียงใหม่ 1,387 - 1,387 675 268 943
3 น่าน 390 - 390 150 132 282
4 พะเยา 414 - 414 332 82 414
5 แพร่ 418 - 418 132 65 197
6 แม่ฮ่องสอน 136 - 136 18 6 24
7 ลำปาง 707 - 707 349 112 461
8 ลำพูน 385 - 385 268 110 378
รวม 4,777 0 4,777 2,533 882 3,415
เขต : 2  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
9 ตาก 314 - 314 16 24 40
10 พิษณุโลก 660 - 660 710 375 1,085
11 เพชรบูรณ์ 728 - 728 246 17 263
12 สุโขทัย 493 - 493 221 9 230
13 อุตรดิตถ์ 395 - 395 423 181 604
รวม 2,590 0 2,590 1,616 606 2,222
เขต : 3  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
14 กำแพงเพชร 517 - 517 590 187 777
15 ชัยนาท 296 - 296 334 53 387
16 นครสวรรค์ 863 - 863 811 142 953
17 พิจิตร 450 - 450 337 83 420
18 อุทัยธานี 266 - 266 431 154 585
รวม 2,392 0 2,392 2,503 619 3,122
เขต : 4  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
19 นครนายก 208 - 208 75 6 81
20 นนทบุรี 948 - 948 11 - 11
21 ปทุมธานี 693 - 693 147 50 197
22 พระนครศรีอยุธยา 615 - 615 336 70 406
23 ลพบุรี 581 - 581 331 41 372
24 สิงห์บุรี 198 - 198 115 57 172
25 สระบุรี 445 - 445 260 61 321
26 อ่างทอง 247 - 247 170 116 286
รวม 3,935 0 3,935 1,445 401 1,846
เขต : 5  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
27 กาญจนบุรี 544 - 544 272 43 315
28 นครปฐม 651 - 651 303 13 316
29 เพชรบุรี 373 - 373 158 31 189
30 ประจวบคีรีขันธ์ 369 - 369 - - -
31 ราชบุรี 663 - 663 44 15 59
32 สมุทรสงคราม 177 - 177 - - -
33 สมุทรสาคร 362 - 362 129 107 236
34 สุพรรณบุรี 695 - 695 219 69 288
รวม 3,834 0 3,834 1,125 278 1,403
เขต : 6  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
35 จันทบุรี 396 - 396 69 63 132
36 ฉะเชิงเทรา 503 - 503 173 26 199
37 ชลบุรี 858 - 858 307 65 372
38 ปราจีนบุรี 334 - 334 - - -
39 ระยอง 394 - 394 90 5 95
40 ตราด 163 - 163 147 35 182
41 สระแก้ว 341 - 341 280 141 421
42 สมุทรปราการ 848 - 848 234 126 360
รวม 3,837 0 3,837 1,300 461 1,761
เขต : 7  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
43 กาฬสินธุ์ 651 - 651 272 - 272
44 ขอนแก่น 1,296 - 1,296 365 138 503
45 มหาสารคาม 679 - 679 444 202 646
46 ร้อยเอ็ด 927 - 927 194 106 300
รวม 3,553 0 3,553 1,275 446 1,721
เขต : 8  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
47 นครพนม 434 - 434 100 59 159
48 บึงกาฬ 240 - 240 68 25 93
49 เลย 463 - 463 287 97 384
50 สกลนคร 683 - 683 153 8 161
51 หนองคาย 335 - 335 187 86 273
52 หนองบัวลำภู 319 - 319 - - -
53 อุดรธานี 974 - 974 475 102 577
รวม 3,448 0 3,448 1,270 377 1,647
เขต : 9  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
54 ชัยภูมิ 839 - 839 456 164 620
55 นครราชสีมา 1,877 - 1,877 912 79 991
56 บุรีรัมย์ 1,040 - 1,040 694 121 815
57 สุรินทร์ 928 - 928 384 33 417
รวม 4,684 0 4,684 2,446 397 2,843
เขต : 10  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
58 มุกดาหาร 210 - 210 46 57 103
59 ยโสธร 377 - 377 216 18 234
60 ศรีสะเกษ 962 - 962 401 336 737
61 อำนาจเจริญ 248 - 248 155 - 155
62 อุบลราชธานี 1,148 - 1,148 332 115 447
รวม 2,945 0 2,945 1,150 526 1,676
เขต : 11  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
63 กระบี่ 236 - 236 281 82 363
64 ชุมพร 364 - 364 131 37 168
65 นครศรีธรรมราช 1,096 - 1,096 522 28 550
66 พังงา 183 - 183 166 60 226
67 ภูเก็ต 191 - 191 74 14 88
68 ระนอง 112 - 112 44 9 53
69 สุราษฎร์ธานี 654 - 654 369 139 508
รวม 2,836 0 2,836 1,587 369 1,956
เขต : 12  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
70 ตรัง 419 - 419 290 95 385
71 นราธิวาส 373 - 373 601 43 644
72 ปัตตานี 350 - 350 268 27 295
73 พัทลุง 397 - 397 350 26 376
74 ยะลา 258 - 258 168 1 169
75 สงขลา 910 - 910 952 219 1,171
76 สตูล 170 - 170 93 12 105
รวม 2,877 0 2,877 2,722 423 3,145
  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
77 กรุงเทพมหานคร - - - 82 22 104
รวม 0 0 0 82 22 104
รวมทั้งหมด   41,708 0 41,708 21,054 5,807 26,861
สำนักทันตสาธารณสุข update ล่าสุดวันที่ 11 เม.ย. 64
พิมพ์