หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


รายงานผลการจัดบริการใส่ฟันเทียมโครงการฟันเทียมพระราชทาน ปี 2563
เขต : 1  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
1 เชียงราย 873 - 873 1,033 262 1,295
2 เชียงใหม่ 1,237 - 1,237 1,137 428 1,565
3 น่าน 363 - 363 460 290 750
4 พะเยา 510 - 510 508 140 648
5 แพร่ 395 - 395 276 67 343
6 แม่ฮ่องสอน 130 - 130 94 45 139
7 ลำปาง 663 - 663 648 209 857
8 ลำพูน 361 - 361 519 201 720
รวม 4,532 0 4,532 4,675 1,642 6,317
เขต : 2  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
9 ตาก 298 - 298 183 165 348
10 พิษณุโลก 622 - 622 1,307 575 1,882
11 เพชรบูรณ์ 690 - 690 486 26 512
12 สุโขทัย 463 - 463 448 63 511
13 อุตรดิตถ์ 399 - 399 730 284 1,014
รวม 2,472 0 2,472 3,154 1,113 4,267
เขต : 3  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
14 กำแพงเพชร 1,058 - 1,058 1,171 315 1,486
15 ชัยนาท 286 - 286 803 131 934
16 นครสวรรค์ 822 - 822 1,637 226 1,863
17 พิจิตร 428 - 428 714 155 869
18 อุทัยธานี 256 - 256 568 96 664
รวม 2,850 0 2,850 4,893 923 5,816
เขต : 4  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
19 นครนายก 197 - 197 261 19 280
20 นนทบุรี 535 - 535 477 20 497
21 ปทุมธานี 600 - 600 478 147 625
22 พระนครศรีอยุธยา 581 - 581 669 142 811
23 ลพบุรี 549 - 549 761 88 849
24 สิงห์บุรี 190 - 190 320 152 472
25 สระบุรี 417 - 417 457 152 609
26 อ่างทอง 237 - 237 394 183 577
รวม 3,306 0 3,306 3,817 903 4,720
เขต : 5  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
27 กาญจนบุรี 350 - 350 325 45 370
28 นครปฐม 606 - 606 440 22 462
29 เพชรบุรี 352 - 352 399 118 517
30 ประจวบคีรีขันธ์ 344 - 344 - - -
31 ราชบุรี 626 - 626 - - -
32 สมุทรสงคราม 170 - 170 - - -
33 สมุทรสาคร 334 - 334 304 183 487
34 สุพรรณบุรี 662 - 662 557 207 764
รวม 3,444 0 3,444 2,025 575 2,600
เขต : 6  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
35 จันทบุรี 373 - 373 437 153 590
36 ฉะเชิงเทรา 440 - 440 377 28 405
37 ชลบุรี 700 - 700 618 78 696
38 ปราจีนบุรี 316 - 316 46 12 58
39 ระยอง 368 - 368 280 66 346
40 ตราด 154 - 154 259 80 339
41 สระแก้ว 320 - 320 531 188 719
42 สมุทรปราการ 475 - 475 572 189 761
รวม 3,146 0 3,146 3,120 794 3,914
เขต : 7  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
43 กาฬสินธุ์ 616 - 616 649 91 740
44 ขอนแก่น 1,218 - 1,218 900 290 1,190
45 มหาสารคาม 641 - 641 715 305 1,020
46 ร้อยเอ็ด 875 - 875 499 224 723
รวม 3,350 0 3,350 2,763 910 3,673
เขต : 8  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
47 นครพนม 409 - 409 237 195 432
48 บึงกาฬ 226 - 226 174 48 222
49 เลย 435 - 435 441 171 612
50 สกลนคร 634 - 634 632 105 737
51 หนองคาย 312 - 312 267 145 412
52 หนองบัวลำภู 297 - 297 - - -
53 อุดรธานี 919 - 919 740 171 911
รวม 3,232 0 3,232 2,491 835 3,326
เขต : 9  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
54 ชัยภูมิ 796 - 796 990 293 1,283
55 นครราชสีมา 1,770 - 1,770 1,917 165 2,082
56 บุรีรัมย์ 985 - 985 811 139 950
57 สุรินทร์ 879 - 879 521 69 590
รวม 4,430 0 4,430 4,239 666 4,905
เขต : 10  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
58 มุกดาหาร 197 - 197 126 101 227
59 ยโสธร 357 - 357 372 17 389
60 ศรีสะเกษ 908 - 908 812 575 1,387
61 อำนาจเจริญ 233 - 233 242 3 245
62 อุบลราชธานี 1,077 - 1,077 724 134 858
รวม 2,772 0 2,772 2,276 830 3,106
เขต : 11  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
63 กระบี่ 250 - 250 482 168 650
64 ชุมพร 343 - 343 389 143 532
65 นครศรีธรรมราช 1,045 - 1,045 1,072 66 1,138
66 พังงา 174 - 174 288 156 444
67 ภูเก็ต 176 - 176 153 28 181
68 ระนอง 106 - 106 114 33 147
69 สุราษฎร์ธานี 613 - 613 609 274 883
รวม 2,707 0 2,707 3,107 868 3,975
เขต : 12  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
70 ตรัง 392 - 392 754 180 934
71 นราธิวาส 358 - 358 1,012 81 1,093
72 ปัตตานี 343 - 343 498 47 545
73 พัทลุง 377 - 377 524 80 604
74 ยะลา 251 - 251 238 26 264
75 สงขลา 858 - 858 1,371 412 1,783
76 สตูล 159 - 159 255 59 314
รวม 2,738 0 2,738 4,652 885 5,537
  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
77 กรุงเทพมหานคร - - - 256 102 358
รวม 0 0 0 256 102 358
รวมทั้งหมด   38,979 0 38,979 41,468 11,046 52,514
สำนักทันตสาธารณสุข update ล่าสุดวันที่ 19 ม.ค. 64
พิมพ์