หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


รายงานผลการจัดบริการใส่ฟันเทียมโครงการฟันเทียมพระราชทาน ปี 2562
เขต : 1  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
1 เชียงราย 882 - 882 1,360 293 1,653
2 เชียงใหม่ 1,183 - 1,183 1,421 581 2,002
3 น่าน 367 - 367 568 377 945
4 พะเยา 389 - 389 566 220 786
5 แพร่ 402 - 402 277 103 380
6 แม่ฮ่องสอน 132 - 132 59 48 107
7 ลำปาง 671 - 671 861 183 1,044
8 ลำพูน 366 - 366 487 223 710
รวม 4,392 0 4,392 5,599 2,028 7,627
เขต : 2  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
9 ตาก 302 - 302 230 118 348
10 พิษณุโลก 633 - 633 1,852 738 2,590
11 เพชรบูรณ์ 600 - 600 675 34 709
12 สุโขทัย 475 - 475 562 45 607
13 อุตรดิตถ์ 399 - 399 671 187 858
รวม 2,409 0 2,409 3,990 1,122 5,112
เขต : 3  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
14 กำแพงเพชร 880 - 880 1,363 287 1,650
15 ชัยนาท 295 - 295 1,025 231 1,256
16 นครสวรรค์ 842 - 842 1,468 211 1,679
17 พิจิตร 440 - 440 842 193 1,035
18 อุทัยธานี 263 - 263 818 188 1,006
รวม 2,720 0 2,720 5,516 1,110 6,626
เขต : 4  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
19 นครนายก 203 - 203 264 8 272
20 นนทบุรี 500 - 500 588 49 637
21 ปทุมธานี 630 - 630 659 173 832
22 พระนครศรีอยุธยา 595 - 595 839 230 1,069
23 ลพบุรี 562 - 562 827 79 906
24 สิงห์บุรี 196 - 196 414 234 648
25 สระบุรี 424 - 424 465 131 596
26 อ่างทอง 244 - 244 423 147 570
รวม 3,354 0 3,354 4,479 1,051 5,530
เขต : 5  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
27 กาญจนบุรี 350 - 350 341 26 367
28 นครปฐม 615 - 615 538 32 570
29 เพชรบุรี 360 - 360 423 98 521
30 ประจวบคีรีขันธ์ 348 - 348 - - -
31 ราชบุรี 640 - 640 23 2 25
32 สมุทรสงคราม 175 - 175 - - -
33 สมุทรสาคร 337 - 337 454 72 526
34 สุพรรณบุรี 681 - 681 804 254 1,058
รวม 3,506 0 3,506 2,583 484 3,067
เขต : 6  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
35 จันทบุรี 379 - 379 489 250 739
36 ฉะเชิงเทรา 486 - 486 515 39 554
37 ชลบุรี 700 - 700 627 83 710
38 ปราจีนบุรี 324 - 324 243 99 342
39 ระยอง 371 - 371 316 35 351
40 ตราด 157 - 157 269 64 333
41 สระแก้ว 325 - 325 613 327 940
42 สมุทรปราการ 450 - 450 659 211 870
รวม 3,192 0 3,192 3,731 1,108 4,839
เขต : 7  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
43 กาฬสินธุ์ 627 - 627 392 234 626
44 ขอนแก่น 1,242 - 1,242 1,072 421 1,493
45 มหาสารคาม 656 - 656 785 317 1,102
46 ร้อยเอ็ด 940 - 940 814 242 1,056
รวม 3,465 0 3,465 3,063 1,214 4,277
เขต : 8  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
47 นครพนม 419 - 419 337 258 595
48 บึงกาฬ 230 - 230 211 48 259
49 เลย 442 - 442 569 220 789
50 สกลนคร 645 - 645 714 145 859
51 หนองคาย 317 - 317 394 128 522
52 หนองบัวลำภู 301 - 301 - - -
53 อุดรธานี 865 - 865 1,014 205 1,219
รวม 3,219 0 3,219 3,239 1,004 4,243
เขต : 9  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
54 ชัยภูมิ 817 - 817 1,280 377 1,657
55 นครราชสีมา 1,804 - 1,804 2,447 220 2,667
56 บุรีรัมย์ 1,008 - 1,008 1,192 177 1,369
57 สุรินทร์ 904 - 904 692 47 739
รวม 4,533 0 4,533 5,611 821 6,432
เขต : 10  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
58 มุกดาหาร 201 - 201 199 49 248
59 ยโสธร 365 - 365 390 24 414
60 ศรีสะเกษ 929 - 929 931 636 1,567
61 อำนาจเจริญ 238 - 238 260 5 265
62 อุบลราชธานี 1,100 - 1,100 1,268 480 1,748
รวม 2,833 0 2,833 3,048 1,194 4,242
เขต : 11  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
63 กระบี่ 238 - 238 533 133 666
64 ชุมพร 350 - 350 452 120 572
65 นครศรีธรรมราช 1,072 - 1,072 1,323 112 1,435
66 พังงา 177 - 177 338 168 506
67 ภูเก็ต 177 - 177 204 17 221
68 ระนอง 107 - 107 108 12 120
69 สุราษฎร์ธานี 625 - 625 769 413 1,182
รวม 2,746 0 2,746 3,727 975 4,702
เขต : 12  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
70 ตรัง 400 - 400 815 243 1,058
71 นราธิวาส 370 - 370 1,191 73 1,264
72 ปัตตานี 355 - 355 651 71 722
73 พัทลุง 388 - 388 665 83 748
74 ยะลา 259 - 259 379 23 402
75 สงขลา 877 - 877 1,683 453 2,136
76 สตูล 163 - 163 252 20 272
รวม 2,812 0 2,812 5,636 966 6,602
  เป้าหมาย ผลงานที่สำนักได้รับ 
ฟันเทียมพระราชทาน TP รวม ฟันเทียมพระราชทาน TP  รวม
77 กรุงเทพมหานคร - - - 259 93 352
รวม 0 0 0 259 93 352
รวมทั้งหมด   39,181 0 39,181 50,481 13,170 63,651
สำนักทันตสาธารณสุข update ล่าสุดวันที่ 25 ต.ค. 62
พิมพ์