หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี
** โครงการกลุ่มผู้สูงอายุ **


สรุปผลการสำรวจปีงบประมาณ 2548-2555
การมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ (4 คู่สบ)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2551

** สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฟันเทียมพระราชทาน **


สรุปผลงานโครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน" ปี 2552
สรุปผลงานโครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน" ปี 2551
สรุปผลงานโครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550(2548-2550)

** ข่าว **


เพื่อนๆ คงได้รับทราบกันบ้างแล้วนะคะว่า ในปี 2549 นี้ โครงการฟันเทียมพระราชทาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เป็นโครงการทันตสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

เพื่อนๆ ที่สนใจรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการฯ download ได้ที่นี่นะคะ ... พร้อมกับแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการฟันเทียมพระราชทานด้วยค่ะ

เลือก download ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้ค่ะ
มีทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ ภาพ size S : ภาพ size M1 : ภาพ size M2

 

... (ร่าง) แนวทางการรวบรวมเงินจากตู้รับบริจาคโครงการฟันเทียมพระราชทาน ... ขณะนี้ อยู่ระหว่างปลัดกระทรวงลงนามถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ... เป้าหมายโครงการฟันเทียมพระราชทาน เมย.-กย.49 ... จังหวัดช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ และถ้าผู้ใดต้องการลด หรือเพิ่มจำนวน กรุณา email มาที่ teetasu@yahoo.com
... จังหวัดที่ต้องการอบรม การใช้โปรแกรมฟันเทียมพระราชทาน แจ้งที่ teetasu@yahoo.com ด้วยค่ะ (โควต้า ไม่เกินจังหวัดละ 3 คน)
... การส่งรายงานของ Vertical Program ปีนี้ การส่งรายงานเดือนสุดท้าย กรุณาส่งถึงกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ภายใน 28 มีนาคม 2549 ค่ะ

 

โครงการรณรงค์ "ร่วมคืนรอยยิ้มที่สดใส ให้ผู้สูงวัย" ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2548

จากจุดเริ่มต้นของ "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2512 สู่ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตค.48 ... ขอเชิญชาวทันตสาธารณสุข มา "ร่วมคืนรอยยิ้มที่สดใส ให้ผู้สูงวัย" กันนะคะ

ติดตามรายละเอียดได้ในเวปไซต์

 

สิ่งสนับสนุน

 1. เรื่องน่ารู้ สุขภาพช่องปากผู้สูงวัยฯ [Online]
 2. เพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัยฯ [Online]
 3. โปสเตอร์ชุด การสร้างสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 6 เรื่องฯ
 4. คู่มือดำเนินโครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน"ฯ
 5. แบบบันทึก-แบบรายงานฯ
 6. สติ๊กเกอร์ สำหรับติดกล่องรับบริจาค

ต้องขออภัย ที่ สิ่งสนับสนุนชุดที่ 1-3 มีจำกัดจำนวน เพราะจัดทำด้วยงบฯ กรม ที่พิมพ์ในจำนวนพอดีเป้าหมายที่แจ้งมา จะพยายามแก้ไขต่อไปนะคะ

 

ส่งข่าว 5 สค.48 สิ่งสนับสนุนเพิ่มเติม
ช่วงเดือน มค.-เมย. จังหวัดคงกำลังได้สิ่งสนับสนุนเพิ่มเติมในโครงการนะคะ
ที่ส่งไปแล้วจะมี
 1. ตัวอย่างโมเดลฟันเทียมฐานพลาสติก ชนิดถอดได้บางส่วน บนและล่าง
 2. เม็ดแช่ทำความสะอาดฟันเทียม
 3. ยาสีฟัน
และที่กำลังจัดส่งคือ แปรงสีฟัน ค่ะ

เก็บเล็กผสมน้อย ... คลี่คลายปัญหาคาใจ


... เนื่องจากว่า มีข้อคำถามจากคุณหมอโฆสิต เมืองเจียงฮายเจ้า ถามมาว่า

"... ขอข่าวคราวโครงการฟันเทียมฯ ปี 2550 หน่อยครับ ..."

ขอให้คำตอบก่อนนะคะ ... ว่า ความคืบหน้า โครงการฟันเทียมฯ ปี 2550 ตอนนี้ก็คือ

 1. ดำเนินการต่อ โดยภาครัฐ และเอกชน เงื่อนไขเดียวกับโครงการ ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2549
 2. ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญา กับ สปสช. ... ประมาณปลาย ตค.49 สปสช. จะร่างข้อตกลงมาให้ดู
 3. การดำเนินงาน ขอให้ยึดตามจำนวน case ตาม (ร่าง) เป้าหมาย การจัดบริการ ปี 2550 ที่แนบมาพร้อมนี้ ... คลิ๊กที่นี่ค่ะ target50.xls
 4. เมื่อกระทรวงลงนามในข้อตกลง กับ สปสช. แล้ว กองทันตฯ จะเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อชี้แจงโครงการปี 2550 และปรับเป้าหมาย

ขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ะ


การลงบันทึก ในแบบบันทึก F_Eld02 และ F_Eld03
ได้ข่าวมาจาก ทพ.ปริญญา (สุโขทัย) นะคะ (5 ตค.48) ...
เรื่องของการลงบันทึกหัวข้อ สรุปชนิดของฟันเทียมที่จะทำ ในแบบบันทึก F_Eld02 และ F_Eld03
การลงบันทึกที่จะเบิกจ่ายได้ตามเงื่อนไขของ สปสช. คือ CD หรือ TP>= 16 ซี่
ส่วนของ SD หรือ TP<16 ซี่ เบิกไม่ได้ตามเงื่อนไขนะคะ ให้เป็นรายการบันทึกเก็บไว้ เพื่อเป็นข้อมูลของพื้นที่เอง

ข้อมูลเพื่อการดำเนินงาน


ข้อมูล ... รายชื่อจังหวัดในเขตการสาธารณสุข เขตความรับผิดชอบของศูนย์อนามัย
และเขตการอบรมของ มหาวิทยาลัย และสถาบันทันตกรรม
แบบบันทึกสภาวะช่องปากผู้สูงอายุ ... พฤษภาคม 2548
แบบรายงานการจัดบริการใส่ฟันเทียมผู้สูงอายุ ส่งแบบรายงานที่ teetasu@health.moph.go.th ... เมษายน 2548