หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


รายงานชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2553-2564
35 จังหวัดนำร่อง
เขต : 1  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 เชียงใหม่ 13 - 17 - - - 2 136 101 79 5 - 353
2 ลำพูน - 7 10 8 1 4 10 27 31 23 15 7 143
3 ลำปาง 20 22 17 - 10 23 69 10 73 90 40 39 413
4 แพร่ 1 8 12 8 13 6 8 67 49 55 71 - 298
5 น่าน 2 5 12 - - - 1 - 38 74 55 25 212
6 พะเยา 2 22 36 45 64 42 59 35 30 59 33 23 450
7 เชียงราย 2 7 1 - - - - 221 5 129 14 3 382
8 แม่ฮ่องสอน 1 6 - - - - - 19 16 3 - - 45
รวม(ชมรม) 41 77 105 61 88 75 149 515 343 512 233 97 2,296
รวมสมาชิก(คน) 3,849 8,083 13,302 6,838 15,164 9,632 19,516 74,490 53,631 61,522 26,536 13,111 305,674
เขต : 2  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
9 อุตรดิตถ์ 1 7 13 3 11 - 26 - - - 1 2 64
10 ตาก 1 127 28 - - 2 1 1 28 3 12 - 203
11 สุโขทัย 2 10 - - - 95 - - - 4 1 3 115
12 พิษณุโลก 9 20 - - - - - 1 24 15 68 1 138
13 เพชรบูรณ์ - 13 2 - 16 - - 14 22 8 - - 75
รวม(ชมรม) 13 177 43 3 27 97 27 16 74 30 82 6 595
รวมสมาชิก(คน) 2,686 30,240 13,421 509 9,988 20,883 11,108 4,537 19,078 7,993 13,148 370 133,961
เขต : 3  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
14 ชัยนาท 8 7 4 5 - - 48 11 53 13 2 3 154
15 นครสวรรค์ - 11 14 11 11 8 3 18 11 8 68 2 165
16 อุทัยธานี - 17 5 - - - - 22 12 - 7 - 63
17 กำแพงเพชร - 13 11 - - - - 30 22 - - - 76
18 พิจิตร 1 7 11 - - 10 3 - 14 3 14 - 63
รวม(ชมรม) 9 55 45 16 11 18 54 81 112 24 91 5 521
รวมสมาชิก(คน) 1,070 10,752 4,705 2,346 850 4,337 5,703 18,892 24,058 2,712 22,871 332 98,628
เขต : 4  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
19 นนทบุรี 2 5 11 1 - 15 - 1 4 2 3 - 44
20 ปทุมธานี - 8 5 8 6 - - 2 17 8 47 3 104
21 พระนครศรีอยุธยา 1 1 30 1 4 1 - 1 - 1 83 1 124
22 อ่างทอง 1 8 21 - - - - - 5 33 3 - 71
23 ลพบุรี 1 16 17 - - 10 59 2 - - 6 - 111
24 สิงห์บุรี 4 10 33 - - - - 1 19 - 1 - 68
25 สระบุรี 12 - 14 - - - - 6 32 - 11 - 75
26 นครนายก - 14 3 - - - - - 4 5 5 - 31
รวม(ชมรม) 21 62 134 10 10 26 59 13 81 49 159 4 628
รวมสมาชิก(คน) 2,298 23,702 30,525 2,253 615 5,864 17,495 2,480 19,584 5,677 28,620 513 139,626
เขต : 5  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
27 ราชบุรี 7 11 - 6 - 16 - - 34 4 4 - 82
28 กาญจนบุรี 4 14 9 - - - - - 1 - - - 28
29 สุพรรณบุรี - 79 20 6 - - - 55 19 7 1 - 187
30 นครปฐม 1 3 3 - 1 - 1 1 30 - 9 - 49
31 สมุทรสาคร - 1 13 - - - - 5 24 32 17 7 99
32 สมุทรสงคราม 1 2 2 - - - - - 9 - - - 14
33 เพชรบุรี 20 2 - - 1 - - 1 7 23 2 - 56
34 ประจวบคีรีขันธ์ 1 8 - - - 12 - - - - - - 21
รวม(ชมรม) 34 120 47 12 2 28 1 62 124 66 33 7 536
รวมสมาชิก(คน) 7,927 21,894 10,822 3,869 195 8,300 100 20,412 35,250 22,927 8,269 1,558 141,523
เขต : 6  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
35 สมุทรปราการ 2 7 4 - - 5 10 8 6 4 34 - 80
36 ชลบุรี - 25 9 - - - - - 37 1 16 - 88
37 ระยอง 2 3 8 - - - - 1 - - 1 - 15
38 จันทบุรี - 19 - - - 5 31 7 10 1 8 11 92
39 ตราด 28 23 6 - - - - 2 7 2 12 - 80
40 ฉะเชิงเทรา 1 46 - - - - - - 18 - 4 - 69
41 ปราจีนบุรี 5 10 - - - - 1 - - - - - 16
42 สระแก้ว 6 5 2 - - - - 21 4 33 11 - 82
รวม(ชมรม) 44 138 29 - - 10 42 39 82 41 86 11 522
รวมสมาชิก(คน) 5,626 42,564 6,360 - - 4,501 15,123 10,830 31,647 8,736 34,732 2,700 162,819
เขต : 7  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
43 ขอนแก่น 1 73 2 1 - - - - - - 235 57 369
44 มหาสารคาม 4 5 5 13 29 2 - 3 1 - 3 - 65
45 ร้อยเอ็ด 4 - 12 - - - - 168 40 32 5 - 261
46 กาฬสินธุ์ - - 9 - - - - 1 - - 18 11 39
รวม(ชมรม) 9 78 28 14 29 2 - 172 41 32 261 68 734
รวมสมาชิก(คน) 753 14,934 6,605 1,620 10,228 871 - 55,063 22,451 15,112 51,815 10,030 189,482
เขต : 8  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
47 บึงกาฬ 5 1 13 - 22 - 2 36 8 21 9 - 117
48 หนองบัวลำภู 1 5 - - - - - 1 - - - - 7
49 อุดรธานี 16 14 24 15 9 7 22 - - - - - 107
50 เลย - 10 11 - - - - 6 2 1 1 - 31
51 หนองคาย 2 1 21 - - - - - - 1 - - 25
52 สกลนคร 1 12 8 1 - - - 6 1 - - 1 30
53 นครพนม 1 9 12 - - - - - 2 - 3 - 27
รวม(ชมรม) 26 52 89 16 31 7 24 49 13 23 13 1 344
รวมสมาชิก(คน) 5,103 12,045 17,438 4,528 2,288 840 12,557 7,170 1,610 2,005 1,501 350 67,435
เขต : 9  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
54 นครราชสีมา - 36 37 - - - - 10 58 6 3 - 150
55 บุรีรัมย์ 3 29 40 13 - - 3 7 75 168 112 91 541
56 สุรินทร์ - 26 - 159 104 - - 52 71 34 32 - 478
57 ชัยภูมิ 17 20 56 38 6 1 - 10 78 58 44 2 330
รวม(ชมรม) 20 111 133 210 110 1 3 79 282 266 191 93 1,499
รวมสมาชิก(คน) 2,393 41,615 29,817 48,851 60,379 100 1,069 151,838 103,449 105,397 53,368 32,797 631,073
เขต : 10  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
58 ศรีสะเกษ - - 16 - - - - 3 32 6 234 3 294
59 อุบลราชธานี 8 - 21 32 25 - - 6 222 6 127 86 533
60 ยโสธร 6 4 20 - - - - - 17 5 - - 52
61 อำนาจเจริญ 1 11 15 - - 12 9 54 20 49 34 - 205
62 มุกดาหาร 1 5 - - - - 18 2 26 2 1 - 55
รวม(ชมรม) 16 20 72 32 25 12 27 65 317 68 396 89 1,139
รวมสมาชิก(คน) 1,681 2,656 7,219 3,614 2,820 1,112 4,198 8,297 53,411 8,148 126,602 14,417 234,175
เขต : 11  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
63 นครศรีธรรมราช 26 2 38 - 1 1 - 103 33 - - - 204
64 กระบี่ 3 1 10 - - 22 31 7 5 7 21 - 107
65 พังงา 27 3 - - - - - 1 1 1 - - 33
66 ภูเก็ต 2 4 4 - - - - 1 - - - - 11
67 สุราษฎร์ธานี 16 11 - - - - - 10 - - - - 37
68 ระนอง 9 1 3 3 - 2 10 7 28 1 27 21 112
69 ชุมพร - 18 13 16 1 8 8 16 8 6 - - 94
รวม(ชมรม) 83 40 68 19 2 33 49 145 75 15 48 21 598
รวมสมาชิก(คน) 14,271 8,031 15,027 5,387 250 7,648 13,669 44,213 22,039 4,878 19,006 6,495 160,914
เขต : 12  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
70 สงขลา 1 43 18 16 - 30 2 26 31 4 22 9 202
71 สตูล 15 11 5 - - 12 8 9 4 1 2 2 69
72 ตรัง 5 21 22 - - - 41 33 83 7 14 2 228
73 พัทลุง 9 2 10 - - - 1 36 20 10 - 1 89
74 ปัตตานี 1 1 3 6 - - - 3 2 - 2 - 18
75 ยะลา 15 3 30 19 3 - - 15 11 5 - - 101
76 นราธิวาส - 7 10 8 11 - - 10 14 1 1 - 62
รวม(ชมรม) 46 88 98 49 14 42 52 132 165 28 41 14 769
รวมสมาชิก(คน) 5,972 12,206 14,543 7,741 2,408 7,718 10,903 28,433 31,018 7,811 8,018 5,095 141,866
เขต : 13  จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแยกรายปีงบประมาณ รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
77 กรุงเทพมหานคร - - - - - - - - 42 212 66 103 423
รวม(ชมรม) - - - - - - - - 42 212 66 103 423
รวมสมาชิก(คน) - - - - - - - - 4,980 15,354 5,006 7,422 32,762
รวมทั้งหมด(ชมรม) 362 1,018 891 442 349 351 487 1,368 1,751 1,366 1,700 519 10,604
รวมสมาชิกทั้งหมด(คน) 53,629 228,722 169,784 87,556 105,185 71,806 111,441 426,655 422,206 268,272 399,492 95,190 2,439,938