หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


รายงานบริการทันตกรรมป้องกัน ปีงบประมาณ 2551-ปัจจุบัน
35 จังหวัดนำร่อง
เขต : 1  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
1 เชียงราย
- - - - -
329
2 เชียงใหม่
-
- - - -
513
3 น่าน - -
- - - -
221
4 พะเยา - - - - - -
- 181
5 แพร่ - - - - -
335
6 แม่ฮ่องสอน - - - - - - - - -
- 44
7 ลำปาง
-
363
8 ลำพูน - - - - - - - - -
127
รวม 30 29 22 63 - 7 65 60 40 542 614 624 17 2,113
เขต : 2  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
9 ตาก - - - -
-
-
189
10 พิษณุโลก - - - - - - - - -
- 233
11 เพชรบูรณ์ - - - - - - - - -
- 222
12 สุโขทัย - - - - - - - - -
- 197
13 อุตรดิตถ์ - - - - -
- 262
รวม - - - - 5 4 13 13 18 308 336 388 18 1,103
เขต : 3  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
14 กำแพงเพชร
-
- 312
15 ชัยนาท - - - -
-
158
16 พิจิตร - - -
- - - -
- 211
17 นครสวรรค์ - - -
- - - -
285
18 อุทัยธานี - - - - - - - - -
- 152
รวม 9 10 11 27 5 8 12 21 18 287 327 375 8 1,118
เขต : 4  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
19 นครนายก
- -
-
104
20 นนทบุรี - - - - - -
-
- 110
21 ปทุมธานี - - - - -
-
359
22 พระนครศรีอยุธยา - - - - -
350
23 ลพบุรี - - - - - - -
280
24 สิงห์บุรี - - - - - - - - -
- 81
25 สระบุรี
- - - - -
253
26 อ่างทอง - - -
-
- - -
163
รวม 18 18 17 28 6 9 29 96 65 402 483 462 67 1,700
เขต : 5  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
27 กาญจนบุรี - - -
- - - - -
- 267
28 นครปฐม
- - - -
219
29 เพชรบุรี - - -
- - -
160
30 ประจวบคีรีขันธ์ - - - - - - - - -
- 138
31 ราชบุรี
-
- - -
202
32 สมุทรสงคราม - - - - - - - - -
- 33
33 สมุทรสาคร
-
- - - -
- 158
34 สุพรรณบุรี - - -
-
-
246
รวม 5 7 12 58 9 31 - 1 1 421 423 451 4 1,423
เขต : 6  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
35 จันทบุรี - - - - - - -
226
36 ฉะเชิงเทรา - - - - - - - - -
255
37 ชลบุรี - - - - - - - - -
304
38 ปราจีนบุรี
-
- - -
- 160
39 ระยอง - - - - - - - - -
132
40 สระแก้ว - - - - - - - -
236
41 ตราด - -
-
-
65
42 สมุทรปราการ
- -
- 239
รวม 3 5 21 44 - 1 11 22 8 476 493 524 9 1,617
เขต : 7  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
43 กาฬสินธุ์ - - - - - - - - -
- 204
44 ขอนแก่น
-
608
45 มหาสารคาม - - - - -
-
- 386
46 ร้อยเอ็ด - - - - - -
- -
421
รวม 7 9 11 2 - 11 30 5 8 410 557 551 18 1,619
เขต : 8  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
47 นครพนม - - - - - - - -
411
48 บึงกาฬ
-
- -
- 103
49 เลย -
- - - - -
- 211
50 สกลนคร - - - - - - - -
- 373
51 หนองคาย
-
- - - - -
- 203
52 หนองบัวลำภู - - - - - - - - -
- 137
53 อุดรธานี - - - - -
-
- 538
รวม 3 6 5 13 - 11 12 7 4 568 647 698 2 1,976
เขต : 9  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
54 ชัยภูมิ
-
-
- 335
55 นครราชสีมา - -
- - - - -
- 573
56 บุรีรัมย์
-
- - -
632
57 สุรินทร์ -
-
-
- -
368
รวม 23 27 34 40 - 38 39 - 1 543 563 592 8 1,908
เขต : 10  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
58 มุกดาหาร - - - - - - - -
189
59 ยโสธร - - - - - - - - -
- 213
60 ศรีสะเกษ
-
-
- - -
674
61 อำนาจเจริญ
309
62 อุบลราชธานี - - - - - -
- -
860
รวม 9 4 10 25 1 5 7 29 38 652 673 695 97 2,245
เขต : 11  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
63 กระบี่
-
-
273
64 ชุมพร - - -
172
65 นครศรีธรรมราช - -
- - - -
349
66 พังงา - - -
-
-
- 115
67 ภูเก็ต - - - - - - - - -
- 41
68 ระนอง - - - - -
-
-
71
69 สุราษฎร์ธานี
- - - - -
- 257
รวม 15 4 5 68 17 15 31 14 66 337 365 335 6 1,278
เขต : 12  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
70 ตรัง
-
- - -
231
71 นราธิวาส - - - - - - - - -
- 159
72 ปัตตานี - - - - - - - - -
112
73 พัทลุง - - - - - - -
241
74 ยะลา - - -
-
- - -
- 176
75 สงขลา - - - - -
371
76 สตูล
- -
166
รวม 5 6 8 45 23 17 19 43 42 412 400 414 22 1,456
  ปีงบประมาณ รวม
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
77 กรุงเทพมหานคร - - - - - - - - - -
7
รวม - - - - - - - - - - 5 1 1 7
รวมทั้งหมด 127 125 156 413 66 157 268 311 309 5,358 5,886 6,110 277 19,563
พิมพ์