หน้าแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปชมรมผู้สูงอายุ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นวัตกรรมทันตสุขภาพ GIS
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปบริการทันตกรรมป้องกัน
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลการใส่ฟันเทียมรวม
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 63
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สรุปผลงานฟันเทียม 64
 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 / 90 ปี


รายงานบริการกลุ่ม NCD ปีงบประมาณ 2557-2562
35จังหวัดนำร่อง
เขต : 1  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 เชียงใหม่ - -
22
2 ลำพูน
142
3 ลำปาง
73
4 แพร่
127
5 น่าน - - - -
2
6 เชียงราย - - -
- - 1
รวม 58 75 84 50 50 50 367
เขต : 2  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
7 อุตรดิตถ์ -
- - - 9
8 ตาก - -
- - 6
9 พิษณุโลก -
- - - - 1
10 เพชรบูรณ์ - - - -
4
รวม - 4 9 3 2 2 20
เขต : 3  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
11 ชัยนาท -
27
รวม - 1 8 4 7 7 27
เขต : 4  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
12 นนทบุรี
- - - - 10
13 ปทุมธานี
271
14 พระนครศรีอยุธยา
- - - 17
15 ลพบุรี -
93
16 สิงห์บุรี
- -
4
17 สระบุรี - - - -
2
18 นครนายก - - - -
6
รวม 30 86 91 26 85 85 403
เขต : 5  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
19 ราชบุรี -
- -
12
20 สุพรรณบุรี
- - - - 3
21 นครปฐม -
-
22
22 สมุทรสาคร - - - -
8
23 เพชรบุรี -
16
รวม 1 14 3 1 21 21 61
เขต : 6  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
24 สมุทรปราการ
- - - 29
25 ระยอง - -
- - - 2
26 จันทบุรี -
10
27 ตราด
- -
6
28 ฉะเชิงเทรา - -
- - - 1
29 ปราจีนบุรี -
- - - 5
30 สระแก้ว - -
11
รวม 8 24 10 8 7 7 64
เขต : 7  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
31 ขอนแก่น - -
5
32 มหาสารคาม
- -
44
รวม 35 1 1 2 5 5 49
เขต : 8  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
33 บึงกาฬ
- - 18
34 อุดรธานี
-
7
35 เลย - - - -
2
36 หนองคาย - -
- - - 2
37 สกลนคร - - -
- - 6
38 นครพนม - - - -
4
รวม 8 2 5 16 4 4 39
เขต : 9  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
39 นครราชสีมา - - - - - - -
40 บุรีรัมย์
-
-
14
41 สุรินทร์ -
69
42 ชัยภูมิ
43
รวม 24 8 21 3 35 35 126
เขต : 10  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
43 ศรีสะเกษ
- -
82
44 อุบลราชธานี - - -
87
45 ยโสธร - -
-
5
46 อำนาจเจริญ -
113
47 มุกดาหาร - - -
19
รวม 1 4 32 49 110 110 306
เขต : 11  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
48 นครศรีธรรมราช - - -
3
49 กระบี่
83
50 พังงา
- -
17
51 ภูเก็ต -
- -
3
52 ระนอง -
- - - - 1
53 ชุมพร
51
รวม 17 25 75 27 7 7 158
เขต : 12  ปีงบประมาณ รวม
2557 2558 2559 2560 2561 2562
54 สงขลา - - -
22
55 สตูล
107
56 ตรัง
-
21
57 พัทลุง -
75
58 ปัตตานี - -
- - - 1
59 ยะลา
-
5
60 นราธิวาส
- - - - 3
รวม 10 30 43 43 54 54 234
รวมทั้งหมด 192 274 382 232 387 387 1,854